Xuất bản thông tin

null Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế”

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1638/KH-BYT về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020

Ngày 15 tháng 10 năm 2020  Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1638/KH-BYT về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về y tế" năm 2020. Kế hoạch nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản về lĩnh vực y tế; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong y tế. Để tham gia cuộc thi hãy truy cập vào địa chỉ:

https://vuphapche.moh.gov.vn/pages/news/17478/Cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieuphap-luat-ve-y-te-nam-2020.html

BS.CKI Võ Thị Hoàng Dung Em

Phòng KHTH - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm