Untitled Bài viết hiển thị trực tiếp

Nội dung:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 144, Đường Mai Văn Khải, ấp 3,

xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0277.3899.232 - Fax: 0277.3852.761

Email: bvdkdt.soyte.@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu