Untitled Bài viết hiển thị trực tiếp

Nội dung:

Description: https://dongthap.gov.vn/documents/782661/0/BVDT_sua.jpg/fd4c7563-1a2e-e542-ec97-403ca19eda74?t=1623896148080

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 144, Đường Mai Văn Khải, ấp 3,

xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0277.3899.232 - Fax: 0277.3852.761

Email: bvdkdt.soyte.@dongthap.gov.vn

Danh bạ điện thoại

 

 

ĐẦU SỐ VNPT

SỐ NỘI BỘ

KHOA, PHÒNG

 

0277.3899261

1999

Giám đốc Bệnh viện

 

0277.3899252

1888

Phó GĐ (BS. Khoa)

 

0277.3899253

1777

Phó GĐ (BS. Đức)

 

0277.3899226

1666

Phó GĐ (BS. Hưng)

 

0277.3899248

1555

Trực lãnh đạo

 

 

1060

Phòng Điều Dưỡng

 

0277.3899232

1979

Hành Chính Quản trị

 

0277.3899236

1067

Tiếp nhận hồ sơ (Kế Hoạch Tổng Hợp)"trình ký L2"

 

0277.3899343

1383

Hành Chính khám Bệnh (bàn hướng dẫn)

 

0277.3899206

1493

Khoa Vật Lý Trị Liệu

 

0277.3899383

1333

Nhà Thuốc mua Bệnh Viện

 

0277.3899335

1504

Vật tư thiết bị Y tế

 

 

1210

Khoa Giải Phẩu Bệnh

 

0277.3899398

1133

Cổng chính Bảo vệ (cổng số 1)

 

0277.3899231

1157

Cổng Bảo vệ cấp cứu (cổng số 3)

 

0277.3899341

1466

Khám Bệnh Yêu Cầu

 

0277.3899299

1464

Tiếp đón bệnh Nhân theo cầu

 

 

1469

Phòng thẩm mỹ

 

0277.3899224

1345

Phòng Công Tác xã hội

 

0277.3899264

1068

Tài chánh kế toán

 

0277.3899262

1076

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

0277.3899265

1298

Khoa Hóa Sinh

 

0277.3899267

1292

trực  (Huyết học truyền máu)

 

 

1297

Ngân hàng máu  (Huyết học truyền máu)

 

0277.3899318

1303

Khoa thăm dò chức năng (nội soi dạ dày L1)

 

 

1492

Khoa thăm dò chức năng + hành chánh (đo điện tim L1)

 

0277.3899268

1293

Khoa vi sinh

 

0277.3899334

1432

B20 ODC (trệt)

 

0277.3899257

1789

Phòng tổ chức cán bộ

 

0277.3899349

1075

Phòng đo lường chất lượng

 

0277.3899290

1172

Tổ Thầu Dược "Hạt Nhân"

 

0277.3899207

1393

Tổ chuyên trách BHYT (trệt)

 

0277.3851130

1072

Tổng đài BV HCQT

 

 

1061

Kế Hoạch Tổng Hợp L2

 

 

1599

Phòng tiếp nhận Hồ Sơ Bệnh Án (KHTH "L7")

 

 

1029

Tổ Thẩm Định "L3"

 

 

1381

Hành Chính khám Bệnh (Điều Dưỡng trưởng)

 

 

2288

Tổ sửa chữa (CNTT)

 

0277.3899252

1515

Hành chánh, Trực kiểm soát Nhiễm Khuẩn L2

 

0277.3899272

1384

Hành chánh, trực XQ trệt-10T

 

 

1353

Siêu âm (trệt)

 

 

1284

Siêu Âm Màu

 

0277.3899303

1282

Điều Dưỡng trực Siêu Âm L1

 

 

2268

Tổ Điện (trệt)

 

 

1329

Hành Chánh Dinh Dưỡng

 

 

1106

Hành Chính, bàn tiếp nhận Khoa Hồ Sức L2

 

0227.3899276

1102

Bàn tiếp nhận hậu phẩu L2

 

0277.3899275

1090

Phòng mổ L2

 

 

1511

hành chánh phẩu thuật gây mê hồ sức L2

 

 

1484

Siêu Âm Màu

 

02773899434

1106

Trực Khoa Hồ Tích Cực - Chống Độc 1 (L2)

 

 

1475

Trực Khoa Hồ Tích Cực - Chống Độc 2 (L2)

 

 

1476

Hành chánh Khoa Hồ Tích Cực - Chống Độc 1 (L2)

 

0277.3899329

1497

Hành chánh Ngoại Tổng Quát L 4

 

 

1532

Trực Ngoại Tổng Quát L4

 

0277.3899338

2000

Đơn Vị Đột Quỵ L5

 

 

1586

Hành Chánh Nội Thần Kinh L6

 

 

1585

Trực Nội Thần Kinh L6

 

0277.3899295

1468

Bàn tiếp nhận trực cấp cứu tổng hợp (trệt)

 

02773899317

1375

Trực cấp cứu Tổng hợp

 

0277.3899202

1631

Hành chánh Nội Tim Mạch - Lão Học L6

 

 

1617

Điều dưỡng trực Nội Tim Mach - Lão Học L6

 

0277.3899242

1564

Trực Ngoại Niệu L6

 

 

1556

Hành Chánh Ngoại Niệu L6

 

 

1522

Trực Ngoại Thần Kinh L6

 

 

1521

Hành Chánh Ngoại Thần Kinh L6

 

 

1574

Trực Chấn Thương Chỉnh Hình L7

 

02773899362

1573

Phòng Trực Nội Tổng Hợp L7

 

02773899328

1612

Hành Chánh Nội Tổng Hợp L7

 

 

1679

Trực Y Học Cổ Truyền L8

 

 

1668

Hành Chánh Y Học Cổ Truyền L8

 

 

1641

Hành Chánh Nội Tiết L8

 

0277.3899339

1643

Trực Nội Tiết L8

 

0277.3899392

1659

Trực Hô Hấp Cơ Xương Khớp L8

 

 

1684

Hành Chánh Hô Hấp Cơ Xương Khớp L8

 

 

1710

Hành Chánh Khoa Mắt L9

 

0277.3899361

1694

Trực Khoa Mắt L9

 

 

1672

Hành Chánh TMH L9

 

 

1707

Trực Tai Mũi Họng L9

 

0277.3899358

1705

Trực Khoa Ung Bướu L9

 

 

1668

Hành Chánh Khoa Ung Bướu L9

 

 

1690

Trực Răng Hàm Mặt L9

 

 

1691

Hành Chánh Răng Hàm Mặt L9

 

 

1108

Trực Khoa Truyền Nhiễm (trệt)

 

0277.3899332

1110

Trực Khoa Truyền Nhiễm (L1)

 

0277.3899282

1456

Thận nhân tạo (L1)

 

 

1489

Tiếp Đón Nhi (L1)

 

 

1488

Khám Nhi (L1)

 

 

1105

Phòng CNTT (L2)

 

 

1687

Thu Viện Phí (L8)

 

 

1568

Thu Viện Phí (L5)

 

 

1304

Thu Viện Phí Lầu 1

 

 

1463

Thu Viện Phí Trệt

Danh mục chính Menu