Xuất bản thông tin

null Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người". Để tham gia cuộc thi hãy truy cập vào địa chỉ:

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

BS.CKI Võ Thị Hoàng Dung Em

Phòng KHTH - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm