Xuất bản thông tin

null Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới” của Bộ Y tế

Trang chủ Chi tiết bài viết

Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới” của Bộ Y tế

Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

Để đáp ứng, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

Để hiểu rõ hơn về các hướng dẫn xin xem file đính kèm./.

- file dinh kem 1-QD ban hanh So tay Covid-19 .signed

- file dinh kem 2-So  tay Covid-19_compressed

BS.CKI Võ Thị Hoàng Dung Em

Phòng KHTH - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm