Xuất bản thông tin

null Thông tư: 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018

Thông tư: 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Thông tư: TT 13_2019_TT-BYT

Phu_luc_I_1308110919

Banner 365

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1