Xuất bản thông tin

null Nghị quyết: 280/2019/NQ-HĐND Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng tháp.

Nghị quyết: 280/2019/NQ-HĐND Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng tháp.

Nghị quyết: 280_2019_NQ-HDND

Phụ lục kèm theo: 280_2019_NQ-HDND_427008

Banner 365

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1