Xuất bản thông tin

null Công văn 965/SYT-KHTC: V/v triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND

Công văn 965/SYT-KHTC: V/v triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND

V/v triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND

Công văn  965/SYT-KHTC: CV 965.signed

Banner 365

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1