Xuất bản thông tin

null Nghị quyết 238/2019/NQ-HDND: Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 238/2019/NQ-HDND: Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

238_2019-NQ-HDND - Quy dinh danh muc kham chua benh ngoai BHYT

Bang gia dich vu nghi quyet 238

Banner 365

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1