Xuất bản thông tin

null Quyết định 140/QĐ-BYT: Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo thông tư 37/2018/TT-BYT

Quyết định 140/QĐ-BYT: Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo thông tư 37/2018/TT-BYT

Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo thông tư 37/2018/TT-BYT

chi tiết xem file kèm: 140QĐ-BYT

Banner 365

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1