Xuất bản thông tin

null Sở Y tế Đồng Tháp phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sở Y tế Đồng Tháp phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Sở Y tế Đồng Tháp tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Sở Y tế Đồng Tháp tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Trưởng đoàn do BSCKII. Tạ Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế và các thành viên là Trưởng, phó phòng chuyên môn trực thuộc Sở cùng tham gia.

Ngoài phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, Đoàn Kiểm tra Sở Y tế còn kiểm tra Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp khác; khảo sát hài lòng nhân viên y tế; kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện.

Kết quả kiểm tra đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2021 của Bệnh viện đạt 3,87/5 điểm.

Phát biểu tổng kết, BSCKII. Tạ Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021, mặc dù Bệnh viện vừa hoạt động, vừa chống dịch, vừa tham gia công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bệnh viện tăng so với năm 2020. Trong năm 2022, Bệnh viện cần tăng cường phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, triển khai lại kỹ thuật lọc máu liên tục; tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 2, tầng 3 tại bệnh viện.

BSCKII. Nguyễn Hoàng Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời cam kết sẽ tăng cường phát triển chuyên môn kỹ thuật cao nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tin và ảnh: ThS. Trần Việt Hảo - PTP. QLCL

Một số hình ảnh

 

Banner 365

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1